Aanmelden kan telefonisch via het nummer:
0479/654791

of via e-mail:
[email protected]

Dit kan na doorverwijzing door school, arts, CLB, … of op eigen initiatief.
U krijgt de nodige uitleg en er worden verdere afspraken gemaakt.

De aanvraagprocedure voor logopedie verloopt als volgt:

Voorschrift voor logopedisch bilan

Het voorschrift voor het logopedisch onderzoek dient te worden voorgeschreven door de huisarts of door een geneesheer-specialist (kinderarts, NKO-arts, …).

Logopedisch bilan

Het onderzoek bestaat uit een gesprek omtrent de voorgeschiedenis om de hulpvraag in kaart te brengen. Hierna worden de nodige logopedische testen afgenomen. De logopediste bespreekt nadien de resultaten en maakt een verslag op. Indien therapie zal worden opgestart, wordt de werkwijze voor een aanvraag tot terugbetaling verder toegelicht (zie volgende stappen).

Voorschrift voor logopedische therapie

Het verslag van het logopedisch bilan wordt bezorgd aan de geneesheer-specialist, die een voorschrift voor therapie uitschrijft. Dit voorschrift bezorgt u terug aan de logopediste, alsook een klevertje van de mutualiteit.

De nodige documenten worden door de logopediste samengevoegd en bezorgd aan de mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit evalueert de aanvraag en neemt een beslissing omtrent terugbetaling. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing. Intussen mag de therapie wel al opgestart worden.

Therapie

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, één of meerdere keren per week, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt.

Wat meenemen bij de eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak mag u volgende zaken meebrengen:
Z
klevertje van de mutualiteit
Z
voorschrift voor logopedisch bilan
Z
eventueel andere documenten of verslagen (schoolse gegevens, medische gegevens, achtergrondinformatie, …) die een meerwaarde kunnen betekenen voor het in kaart brengen van de problematiek