Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de tarieven zoals deze wettelijk zijn vastgelegd door het RIZIV.

Voor bepaalde stoornissen dient er beroep gedaan te worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Meer informatie hierover krijgt u bij aanmelding.

Sommige personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkomingen. Indien u te weten wil komen of u hiervoor in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw mutualiteit.

Logopedisch bilan
(per 30 min.)

Honoraria
€‎ 31,75

Normale tegemoetkoming
€ 24,25

Verhoogde tegemoetkoming
€ 28,75

Evolutiebilan
(forfaitair)

Honoraria
€‎ 45,25

Normale tegemoetkoming
€ 34,25

Verhoogde tegemoetkoming
€ 40,75

Individuele therapiezitting
(per 30 min.)

Honoraria
€‎ 23,25

Normale tegemoetkoming
€ 17,75

Verhoogde tegemoetkoming
€ 21,25

Individuele therapiezitting
(per 60 min.)

Honoraria
€‎ 46,75

Normale tegemoetkoming
€ 35,75

Verhoogde tegemoetkoming
€ 42,25

Betalen

Er wordt na iedere afspraak onmiddellijk afgerekend. U dient het volledige bedrag te betalen aan de logopediste. Indien de aanvraag voor terugbetaling werd goedgekeurd, kan het getuigschrift onmiddellijk worden meegegeven waarmee u de terugbetaling kan verkrijgen via uw mutualiteit.

Opgelet: Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk. U kan ook met Payconiq betalen.

Annuleren van afspraken

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.