Vanaf 1 april 2022 zijn de tarieven voor een sessie logopedie vrij aangezien er
momenteel geen conventie bestaat. Voor mensen met een verhoogde
terugbetaling blijven we wettelijk verplicht het conventietarief toe te passen.

Voor bepaalde stoornissen dient er beroep gedaan te worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Meer informatie hierover krijgt u bij aanmelding.

Sommige personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkomingen. Indien u te weten wil komen of u hiervoor in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw mutualiteit.

Logopedisch bilan
(per 30 min.)

Honoraria
normale tegemoetkoming
€‎ 50,00

Terugbetaling
normale tegemoetkoming

€ 26,44
remgeld € 23,56

Honoraria
verhoogde tegemoetkoming

€‎ 42,75

Terugbetaling
verhoogde tegemoetkoming

€ 39,75
remgeld € 3,00

Evolutiebilan
(forfaitair)

Honoraria
normale tegemoetkoming
€‎ 76,00

Terugbetaling
normale tegemoetkoming

€ 30,38
remgeld € 45,62

Honoraria
verhoogde tegemoetkoming

€‎ 51,50

Terugbetaling
verhoogde tegemoetkoming

€ 47,00
remgeld € 4,50

Individuele therapiezitting
(per 30 min.)

Honoraria
normale tegemoetkoming
€‎ 38,00

Terugbetaling
normale tegemoetkoming

€ 22,98
remgeld € 15,02

Honoraria
verhoogde tegemoetkoming

€‎ 36,15

Terugbetaling
verhoogde tegemoetkoming

€ 34,14
remgeld € 2,00

Individuele therapiezitting
(per 60 min.)

Honoraria
normale tegemoetkoming
€‎ 76,00

Terugbetaling
normale tegemoetkoming

€ 46,20
remgeld € 29,80

Honoraria
verhoogde tegemoetkoming

€‎ 72,60

Terugbetaling
verhoogde tegemoetkoming

€ 68,09
remgeld € 4,50

Betalen

Er wordt na iedere afspraak onmiddellijk afgerekend. U dient het volledige bedrag te betalen aan de logopediste. Indien de aanvraag voor terugbetaling werd goedgekeurd, kan het getuigschrift onmiddellijk worden meegegeven waarmee u de terugbetaling kan verkrijgen via uw mutualiteit.

Opgelet: Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk. U kan ook met Payconiq betalen.

Annuleren van afspraken

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.